Fosenstipendet

Ørland/Bjugn Kunstforening forvalter det årlige Fosenstipendet på kr. 25 000.- og sponses av Ørland Sparebank. En jury oppnevnt av foreningens styre behandler søknader og velger en kunstner. Stipendet er et utstillingsstipend dvs. at kunstneren tar med seg arbeider til Ørlandet og stiller ut. Kunstneren må være tilstede under utstillingens varighet 10 til 14 dager. Det inngår i stipendet at kunstneren holder workshop/foredrag til foreningens medlemmer/skoleomvisninger. Vi stiller gratis bolig. Kunstneren må kvalifisere til, eller være medlem av en kunstnerorganisasjon.

Søknadsfrist for 2016 er 31. mars.

Søknad bør inneholde en skriftlig presentasjon av utstillingen, foto av arbeider og cv.

Søknad sendes til Ørland/Bjugn Kunstforening, Pb. 46, 7129 Brekstad.

Mail: obkunst@gmail.com

Info om utstillingen og oppholdet

Utstillingen vises i Galleri Hans, Ørland Kultursenter, de to første uker av september. Stipendiaten bør ha anledning til å komme til Ørlandet i forkant og være behjelpelig med monteringen.

Vi ønsker at stipendiaten skal være tilstede den første tiden av utstillingen for å delta i aktiviteter knyttet til utstillingen. Vi har en tradisjon på å innvitere skoleklasser for omvisning og egnet klassetrinn får en workshop/foredrag med kunstner. Omfanget av dette avtales med den enkelte kunstner. Kunstforeningen ønsker også en kunstnerpresentasjon til våre medlemmer, denne legges ofte til åpningen av utstillingen.

I kunstforeningen er Fosenstipendiatens besøk den begivenhet vi ser frem mot med stor glede. Vi setter pris på å få impulser utenifra og gjør vårt beste for at oppholdet skal bli minnerikt for kunstneren. Vi har valgt september måned slik at Ørlandet og Fosen skal få vist seg frem på best mulig vis rent værmessig. Stipendiaten får en sightseeing i regionen hvor vi bl.a viser frem kulturhistoriske severdigheter som Austråttborgen. Vi feirer også besøket med en medlemsfest. Info om Ørlandet her.