Medlemskvelder

Kunstforeningen har for øyeblikket et opphold i medlemstreffene. Grunnen til dette er manglende oppslutning. Vi tar opp igjen aktiviteten om interessen er tilstede.