Vår kunstsamling

Siden 1975 har foreningen gjort innkjøp av kunst i forbindelse med egne arrangerte utstillnger. Dette er nå presentert i en katalog for gjennomsyn og bilder leies ut til bedrifter og private.

Ta kontakt for avtale.

Kunst utleid i offentlig rom:

Siste innkjøp ble gjort i september 2012- Et grafisk verk av Fosenstipendiatene Cathrine Dahl og Ørjan Aas. Dette er nå utlånt til Ørland Kultursenter.

Andre steder:

Kunstforeningen kjøpte inn to foto av kunstneren Andrè Tribbensee. Disse er i dag utstilt i venteværelse på Ørland helsestasjon.